Het geslacht Bontenbal

Eerste vermelding

De eerste vermelding van de naam Bontenbal komt uit het Register van den vonnissen van mijnen heeren die edele welgeboren hooge heemraden van Schielandt, beginnende in Sinte Pietersschouwe anno 1490 ende eijndende den vijfden dach decembris anno 1553. Daarin is onderstaand fragment te vinden:

Fragment uit het register van de heemraden van Schielandt.

Letterlijk staat daar:

Die saeck tuisschen den dijckgraeff ende Claes Michielszoon den boenten bal van Zevenhuijssen van
dat hij dit lantscheijdinge te nae gesclachturft heft is bij mijne heeren
aangewezen dat men die boden sal senden tot zijne coten om te sijen
off hij die lantscheijdinge te nae gesclachturft heft off niet actum
in sinte oels schou anno XLIIII

Vertaald naar hedendaags Nederlands betekent dat zoiets als:

De rechtzaak tussen de dijkgraaf en Claes Michielszoon Bontenbal van Zevenhuizen dat hij de landscheiding te dichtbij ge-slagturfd heeft.
Bij mijne heren is bepaald dat men de bode zal sturen naar zijn huis om te zien of hij de landscheiding te dichtbij ge-slagturfd heeft of niet.
Gedaan te Sint Odulphus Schouwe (feestdag van de heilige Odulphus (12 juni 1544)).

Onze Lieve Vrouwe van Eiteren

Een andere vroege vermelding komt van de ledenlijst van de broederschap van Onze Lieve Vrouwe van Eiteren. In Eiteren is (nog steeds) een Mariabeeld te vinden waaraan miraculeuze krachten toegeschreven werden.

Op die ledenlijst staan naast de namen van een aantal notabelen ook wat bijzondere namen, zoals:

 • droncken Pouwel ende sijn wijff,
 • Lijoen mit proper Grietgen sijn hwsvrouwe,
 • Andries scud in die maech,
 • Cornelis die bastert,
 • Coppen die blijnde,
 • Mariken Brandewijnken,
 • Alijt Andries die wilden wijff,
 • Neeltgen Ghijs die wilden huusvrou tijsselstein,
 • David het verloren kijnt,
 • het verken van Hoorn,
 • Claesken van Neerden het meisken van grote bossom,
 • Willem met die lammen hant,
 • Jan pis in kan,
 • Cornelis die geck van Delft ende Marickghen sijn huysvrou,
 • Jan zeert die kat,
 • schelen Frans van Wormer,
 • Lenert met die dicke tant,
 • Oliff Aernstssoon uut Benscop,
 • die bonte beff, die doot vande maechden,
 • Jan die Vlaminck magher man,
 • Thonis die brasser,
 • dat hoen van Schoonhoven,
 • Jan comt sitten van Sint Anna Lant,
 • Scheel beest van Alcmar,
 • swarten Berent,
 • Aert die buser (dronkaard) van Utert (Utrecht),
 • die haen van Neerden,
 • Arien mit den hals van Crunninghen (Groningen),
 • die bonten bal van Sevenhuysen,
 • mallen Meynert van Leyen en lange Ariaen.

Aanslag op prins Maurits en onthoofding

De kleinzoon [1.2.2] van bovengenoemde Claes Michielsz Bontenbal (met dezelfde naam) werd op 3 juli 1623 onthoofd, overigens niet voordat hij een zoon met de naam Jan [1.2.2.2] op de wereld zette. Zie alle informatie hierover op Wikipedia.

Zevenhuizen

Oude kaart van Zevenhuizen

.

.

.

.

Met dank aan: Andreas, Jos Geluk, Michiel Bontenbal, en Jean-Marc van Tol.