Het geslacht Bontenbal

Eerste vermelding

De eerste vermelding van de naam Bontenbal komt uit het Register van den vonnissen van mijnen heeren die edele welgeboren hooge heemraden van Schielandt, beginnende in Sinte Pietersschouwe anno 1490 ende eijndende den vijfden dach decembris anno 1553. Daarin is onderstaand fragment te vinden:

Fragment uit het register van de heemraden van Schielandt.

Letterlijk staat daar:

Die saeck tuisschen den dijckgraeff ende Claes Michielszoon den boenten bal van Zevenhuijssen van
dat hij dit lantscheijdinge te nae gesclachturft heft is bij mijne heeren
aangewezen dat men die boden sal senden tot zijne coten om te sijen
off hij die lantscheijdinge te nae gesclachturft heft off niet actum
in sinte oels schou anno XLIIII

Vertaald naar hedendaags Nederlands betekent dat zoiets als:

De rechtzaak tussen de dijkgraaf en Claes Michielszoon Bontenbal van Zevenhuizen dat hij de landscheiding te dichtbij ge-slagturfd heeft.
Bij mijne heren is bepaald dat men de bode zal sturen naar zijn huis om te zien of hij de landscheiding te dichtbij ge-slagturfd heeft of niet.
Gedaan te Sint Odulphus Schouwe (feestdag van de heilige Odulphus (12 juni 1544)).

Aanslag op prins Maurits en onthoofding

De kleinzoon [1.2.2] van bovengenoemde Claes Michielsz Bontenbal (met dezelfde naam) werd op 3 juli 1623 onthoofd, overigens niet voordat hij een zoon met de naam Jan [1.2.2.2] op de wereld zette. Zie alle informatie hierover op Wikipedia.

Zevenhuizen

Oude kaart van Zevenhuizen

.

.

.

.

Met dank aan: Andreas, Jos Geluk, Michiel Bontenbal, en Jean-Marc van Tol.