Bulgakov – Unfading Light (3) – Transcendent en immanent

Twee antinomieën spelen een centrale rol in de Bulgakovs definitie van religie: transcendent en immanent. Het immanente is dat wat besloten ligt binnen de grenzen van het bewustzijn. Dat wat erbuiten ligt is het transcendente. Is deze werkelijkheid de enige? Bestaat er een werkelijkheid voorbij het kenbare? Het is onmogelijk deze vragen te beantwoorden door te verwijzen naar onze ervaringen in deze immanente werkelijkheid. De enige mogelijkheid is gebruik te maken van een religieus zintuig waarmee de transcendente werkelijkheid ervaren kan worden. Anders dan occultisme biedt religie geen methode om het transcendente te ervaren. Het transcendente breekt in op de wetten van het immanente.

Verder lezen Bulgakov – Unfading Light (3) – Transcendent en immanent